Funkcje transportu

Transport wbrew pozorom nie polega tylko na przemieszczaniu pasażerów i transportu. On ma także inne funkcje. Dzięki niemu rozwija się turystyka, przemysł, gospodarka i motoryzacja. Tak naprawdę ta dziedzina jest najbardziej niedoceniana, gdyż jej nie widać. Czynności , które polegają na wykorzystywaniu pojazdów są przypisywane do motoryzacji. To wszystko. Dlatego warto jest pamiętać, że nawet to , czego nie widać gołym okiem może się nam bardzo przydać i pokazać nam, że świat byłby zupełnie inny, gdyby zabrakło tego standardu. Gdyby nie było transportu- motoryzacja także by nie istniała i nie miałaby racji bytu. Bez potrzeb dotyczących przemieszczania oraz bez potrzeb związanych z podróżami auta i motocykle oraz ciężarówki i autobusy nie byłyby do niczego nikomu potrzebne. Tak nie jest i każdego dnia samochody pokonują tysiące kilometrów. Wszystko po to , aby kierowcy mogli załatwić pewne sprawy, które są ponad to. Być może to jest powodem, że nie doceniamy motoryzacji oraz transportu. Dopiero podczas problemów lub awarii zauważamy nasze braki , które były powodem opóźnień lub innych tego typu problemów. Funkcje transportu jednak dają nam oznaki, że tej dziedziny nie da się pominąć. Nawet gdybyśmy chcieli- dziś nie ma mowy o tym, aby nie barć pod uwagę transportu i motoryzacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.