Program rozbudowy polskich dróg

W przeciągu ostatnich trzech lat oddano do użytku więcej nowych dróg, niż w ostatnich trzydziestu latach. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Autostrad przybyło nam tysiąc kilometrów i dalsze pięćset jest w budowie. Wcześniej od zakończenia drugiej wojny światowej wybudowaliśmy ich niecałe dwieście kilometrów. Dróg ekspresowych przybyło nam półtora tysiąca a kolejne osiemset jest w trakcie budowy. Minione półwiecze dało nam ich ponad trzysta osiemdziesiąt. Poza tym nie można zapominać, że wyremontowano ponad dziesięć tysięcy dróg lokalnych i powiatowych a połowa dróg krajowych remonty ma już za sobą. Reszta powinna być odnowiona w przeciągu następnych dwóch lat. Tym sposobem małymi krokami przybliżamy nasze drogowe standardy do Zachodu, chociaż mamy wciąż wiele do zrobienia. Pesymiści powiedzą zapewne, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. Prawda, tylko należy dodać, że jedną trzecią wkładu musimy mieć sami i jak dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel sto dwanaście miliardów złotych. W planach jest budowa kolejnych osiemnastu tysięcy dróg, niezależnie od wspomnianych remontów i inwestycji już rozpoczętych. Powodem jest szybki rozwój motoryzacji w naszym kraju, przez który na naszych drogach przybyło w ostatnich pięciu latach ponad sześć milionów samochodów. Tak duży przyrost aut skutecznie zakorkowuje miasta i newralgiczne skrzyżowania. Rozbudowa naszego systemu drogowego to nasz obowiązek i musimy go traktować priorytetowo. W przeciwnym razie już za kilka lat nasze drogi zamienią się w miejsce gdzie panują korki i wypadki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.